Yatay Geçiş Sistemi ve yeni düzenlemelerle ilgili tüm detayları BİLGİ Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Özge Alyu’dan dinleyebilirsiniz.

2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları 1 Ağustos-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • 2 adet resmi transkript
  • Disiplin Belgesi
  • ÖSYS Sonuç ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracat edeceklerden YGS/LYS sonuç belgesi)
  • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • Öğrenci belgesi (öğrenci olduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösteren belge)
  • Varsa İngilizce Hazırlık muafiyet belgesi

* Başvurular İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (ÇSM binası, Z-112) Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır.

** Online Başvuru Formu'nun doldurulması zorunludur.

2017-2018 Güz Dönemi başvuruları 1 Ağustos-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında olacaktır.


2017-2018 GÜZ DÖNEMİ Yatay Geçiş Başvuruları için gerekli koşullar:

Lisans Programları için Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
Lisans programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, Merkezi Yerleştirme Puanı'na göre göre ya da Başarı Koşulları'na göre Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

Önlisans Programları için Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
Önlisans programlarına başvurmak isteyen öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı'na göre ya da Başarı Koşulları'na göre Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yurtdışı ve Kıbrıs Üniversiteleri’nden Yatay Geçiş Başvuru Şartları
Yurtdışı üniversitelerinden yatay geçiş başvuru koşulları için tıklayın

Yatay Geçiş koşulları ve burslarla ilgili soruların için 


Dış Yatay Geçiş

Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte iki ayrı yöntemle BİLGİ’ye yatay geçiş yapılabilir:

  • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir. Yönetmeliğe göre, Türkiye’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler.

  • Başarı Koşullarına Göre Yatay Geçiş

Başvurular eşdeğer programlara yapılabilir. Başvuracak adayın kayıtlı olduğu okulun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Başvurular, önlisans öğrencileri için en erken 1. yarıyıl sonunda; lisans öğrencileri için ise 1. yılın sonunda yapılabilir. Öğrencinin ayrılacağı üniversitede sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.40 olması gerekmektedir. İngilizce eğitim veren programlara yapılacak başvurular için adayın ayrıca İngilizce yeterliliğinin olması gerekir.

Başka üniversitelerden alınan dersler, yatay geçiş yapılacak programın bağlı olduğu Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak sayılabilir.


İç Yatay Geçiş

YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş için iki ayrı yöntem uygulanıyor:

  • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler,  merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler.  Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

İç yatay geçiş yapacak öğrencilerin burs talepleri için Öğrenci Destek Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir. 

  • Başarı Koşullarına Göre İç Yatay Geçiş

BİLGİ  öğrencileri, kayıtlı oldukları programın eşdeğeri olan bölümlere yatay geçiş için başvurabilirler. Öncelikle aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve en az 2.40 ortalama tutturmuş olmaları gerekir. Bir başka önemli koşul da, öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurtiçi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.

İç yatay geçiş başvuruları en erken birinci yarıyılın sonunda, önlisans öğrencileri için en geç 3.yarıyıl başında, lisans öğrencileri içinse en geç 5.yarıyıl başında yapılabilir.  Başvuru tarihleri ve değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri ofislerinden takip edilir.

İç yatay geçiş yapacak öğrencilerin burs talepleri için Öğrenci Destek Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.